Министерство за внатрешни работи по распишаниот тендер за осигурување на
воздухоплови склучи договор со акционерско друштво за осигурување „Еуролинк“
Скопје., објави е магазин.

Вредноста на склучениот договор со вклучен ДДВ е 86.400.000 денари или околу 1,4
милиони евра.