Минатата година со 2.342 патнички автомобили во такси превозот се превезени 37 779 000 патници, од кои 31. 373 000 во градскиот превоз, додека во меѓуградскиот превоз се превезени 6 406 000 патници, покажува истражувањето за такси превоз на Државниот завод за статистика со кое се опфатени патнички автомобили од 214 извештајни единици.

Со истиот број возила се остварени  76.430.000 километри, од кои 65.374.000 во градскиот превоз, додека во меѓуградскиот се остварени 11.056.000 километри.