Граѓаните кои зеле кредит од банка или користат кредитни картички, веќе од овој месец повторно продолжија со редовна отплата на своите заеми, бидејќи заврши дозволеното пролонгирање од банките, а ново шестмесечно одложување им беше дозволено само на оние корисници кои имаат сериозни финансиски проблеми поради ковид кризата.

Но, некои од клиентите, барем според реакциите кои стигнаа до Фактор, се соочиле со невообичаено големи суми кои треба да ги вратат. Октомвриските ануитети што сега третреба да ги исплатат, како што велат, се повисоки од оние што претходно им ги плаќале на банките. Овие граѓани не знаат зошто е така и се прашуваат која би можела да биде причината.

Целиот текс овде.