За одржување на зелените површини Владата ќе плати 783 000 евра.  Според објавата на Електронскиот систем за Јавни набавки склучен е договор со друштвото за производство, трговија и услуги „Триста-груп“ ДООЕЛ Скопје.

Според објавата на Електронскиот систем за Јавни набавки склучен е договор со друштвото за производство, трговија и услуги „Триста-груп“ ДООЕЛ Скопје, компанија која единствена поднела понуда за овој тендер, а единствениот критериум е најниска цена.

Во објавата стои дека вредноста на склучениот договор со вклучен ДДВ е 48.158.254 денари или околу 783.000 евра.