Најновото испитување на Еуростат, според кое го мери процентот на сиромаштија преку неколку параметри, покажа поразителни бројки за македонските граѓани.

Најголем дел не можат да си дозволат најмалку три основни артикли како што се плаќање сметки, купување месо или риба, нов телефон, машина за перење или автомобил и патување надвор од дома на една недела.

Нашата земја  има најлоша стапка во Европа (31,1%).