Јавното претпријатие за државни патишта на 6 септември склучило договор со компании кои се обврзале дека ќе учествуваат во поправката и рехабилитацијата на македонските патишта, открива порталот „Пари“. Според договореното, за нашите патишта ќе се грижат компании од Македонија, но и од Бугарија и од Косово.

Договорите се рамковни, што значи дека износите не мора да се исцрпат, но, секако, јавното претпријатие има некаков план што ќе прави, а има простор и за некои непланирани работи на патиштата што би можеле да се случат. За 18 месеци склучени се две рамковни спогодби од по 23 милиони евра.