Претседателот на СОНК, Јаким Неделков на фејсбук страната на Самостојниот синдикатот за образование, наука и култура сподели соопштение од ФЗО за регулирање на боледувањето на вработени лица заболени од Ковид-19, како и вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза.

Цела плата за вработените кои се во ИЗОЛАЦИЈА заради Ковид 19
http://fzo.org.mk/WBStorage/Files/Soopstenie%20Boleduvanje%2001092020.pdf
точка 3 од овој документ.

Posted by Jakim Nedelkov on Monday, January 11, 2021