Криминалниот свет во Русија има две главни лица. Едниот е составен од традиционални криминални групи, а другиот – професионалци на кои специјалност им економијата.

Овие две главни групи понекогаш се борат меѓу себе. Покрај тоа, во руската мафија само 33%  се Руси, додека останатите се Чеченци, Азербејџанци и Грузијци.

Најопасниот тренд во рускиот криминален свет е соживотот на криминалниот криминал со политичкиот тероризам. Ова најмногу се гледа во Чеченија. Пред чувствителни воени и политички удари, кавкаските групи контролираа 72 банки и над 2.500 бизниси во Русија, додека сега таа бројка е намалена.

Посебна карактеристика на руската мафија е специјализацијата и поделбата на сфери на влијание. На пример, во регионот на Волга главната работа на мафијата е продажба на автомобили.Се тврди дека  имаат изработено над 280 илјади автомобили со дупликат фабрички броеви.