Во однос на тоа, дали ќе прифати да се читаат доказите, адвокатот Страшевски, рече дека според него подобро да се изведат повторно, но ќе прифати како ќе одлучи мнозинството и нема да прави опструкции.

– Има два начини. Едно да се изведат, второ да се читаат. По мене подобро да се изведат повторно меѓутоа ако се согласат сите и јас би се согласил, затоа што јас на пример само два часа имав извршено увид во постапката и од доказите не знам ништо. И едното и другото како ќе одлучат мнозинството јас ќе прифатам, нема да правам опструкции, зашто во интерес ни е да ја докажеме правдата и вистината, изјави Страшевски