По ослободувањето од полицијата, албанската новинска агенција (ИНА) Ilirya News Agency, направи интервју со Ѓерѓ Прекоцај, кој доби парична казна и забрана за влез во Македонија поради поставување на албанско знаме на самоиловата тврдина во Охрид.

 Господ ни ги дал нас овие територии и ќе бидат наши, и никогаш нема да ги оставиме- вели Прекоцај.