Колкаво било влијанието и стравот од Аркан во Белград говори и емисијата „Јунаци доба злог“ во која се говори дека во деведестите години никој не се осудувал да продава неоргинални цедиња и касети од Цеца.

Тоа време пиратеријата беше на врвот и во Белград на секој чекор се продаваа режени цедиња. Но, не и од Цеца бидејќи никој немал храброст поради заканите од Аркан и неговите луѓе.Сите морале да ги купуваат оригиналните цедиња кои во тоа време биле колку една просечна плата.