Според решението на Институтот за интелектуална сопственост, по печење месо, ајвар и пржење на скара, Лесковачка лутеница е запишана во регистарот на Институтот, кој и дал ознака од географско потекло.

Процесот на заштита не е воопшто лесен, бара многу време, но и многу пари. При заштита на производ се земаат предвид многу работи.Треба  да се докаже дека производот се произведувал на тој простор одреден број години, околу половина век, треба да докажеш дека тој рецепт бил застапен во народот.