Јавното претпријатие „Градски Паркинг” – Скопје од денеска започнува со зимско сметање на работното време.

Работното време во зоните А, Б и Ц ќе биде од понеделник до петок од 7 часот до 21 часот, а во сабота од 7 до 14 часот.

На јавната површина наменета за паркирање зона Д работното време ќе биде од 7 часот до 23 часот.