ЈП Водовод и канализација – Скопје и Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва (СУТКОЗ) при ССМ потпишаа спогодба за исплата на регрес за 2016, 2017 и 2018 година.

Со оглед на фактот дека во изминатите 11 години не беше исплаќан регрес за годишен одмор, согласно можноститите на претпијатието, а во договор помеѓу ЈП Водовод и Канализација – Скопје и СУТКОЗ во наредниот период ќе биде исплатен регрес за наведените години, соопшти ЈП Водовод и канализација.