За да одредите точно колку електрична енергија користи вашиот компјутер, можете да се потпрете на разни онлајн алатки достапни на Интернет

За да пресметате колку ќе ве чини сметката за струја, треба да ја знаете цената на киловат-час (kWh)  На пример, ако цената на 1 kWh е 7 RSD (оваа бројка се менува и треба да ја проверите моменталната цена), а вашиот компјутер троши 300 W на час, дневната потрошувачка би била 0,3 kWh x 24 часа = 7,2 kWh. Според тоа, дневниот трошок би бил 7,2 kWh x 7 RSD/kWh = 50,4 RSD.

Важно е да се напомене дека ова е само груба проценка, бидејќи вистинската потрошувачка може да варира во зависност од тоа како и колку често го користите вашиот компјутер.

Што се однесува до исклучувањето или оставањето на компјутерот во режим на подготвеност, тоа ќе зависи од специфичните околности. Ако го користите вашиот компјутер само повремено, исклучувањето кога не го користите може да ја намали потрошувачката на енергија. Меѓутоа, ако често го користите вашиот компјутер, а особено ако редовно преземате големи датотеки, режимот на подготвеност може да биде поудобен.